Klej FASTAN TF-S ERGO PLUS

35,55 zł
Brutto
Ergo Plus

Klej FASTAN TF-S ERGO PLUS jest jest jednoskładnikowym klejem hybrydowym w postaci pasty. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani wody. Jest uniwersalnym produktem o szerokim zastosowaniu.

Objętość 600ml, cena za 1 sztukę.

Charakteryzuje się wyjątkowo dobrą przyczepnością nawet w niskich temperaturach otoczenia przy zachowaniu właściwej temperatury kleju. Można stosować na wszystkich typowych podłożach. Nakładany przy pomocy pistoletu.

Tworzy elastyczną, czarną spoinę odporną na warunki atmosferyczne. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie. Nadaje się do klejenia różnych elementów wykończeniowych do typowych powierzchni, takich jak:

· beton

· tynk

· płyta wiórowa

· drewno

· gips

· cegła

· szkło

Ilość

ZALETY:

· szybki i bardzo mocny chwyt początkowy

· łatwa aplikacja

· elastyczna spoina

· wysokie wytrzymałości końcowe

· doskonała przyczepność do większości podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych np.

blach czy różnorodnych tworzyw sztucznych jak i szkła

· odporny na wilgoć

· nie wymaga podkładu

DANE TECHNICZNE:

-Przed związaniem

-Konsystencja pasta

-Kolor Czarny

-Sucha pozostałość 100 %

-Gęstość 1,70 g/cm3 (in 20˚C) (12,52 lb/gal in 68˚F)

-Lepkość (Brookfield) ok. 60000 mPas

-Czas pracy do 90 min (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża)

-Temperatura aplikacji 5˚C do 25˚C (40˚F to 80˚F).

SPOSÓB KLEJENIA

1.Przygotowanie – klejone powierzchnie muszą być wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających

klejenie.

2. Aplikacja – Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał. W przypadku

powierzchni szerokich klej należy nanosić „faliście”, w celu zwiększenia wstępnej przyczepności. Następnie

po naniesieniu kleju mocno docisnąć do siebie klejone powierzchnie. Korekta położenia przyklejonego

materiału jest możliwa poprzez przesunięcie przez około 15 min od chwili przyklejenia. W przypadku

klejenia dwóch nie przepuszczających wilgoci powierzchni zaleca się lekkie zwilżenie jednej z powierzchni

wodą. Najlepiej wilgotną ściereczką. W zależności od powierzchni, na jakich klejone są elementy, wymagane

może być podparcie ciężkich przedmiotów przez min. 24 godziny.

3.Optymalne warunki klejenia to temperatura 15-20°C, względna wilgotność powietrza 60%.

4.Czyszczenie – przed związaniem sucha ściereczką, benzyną ekstrakcyjną lub octanem etylu, po związaniu

mechanicznie.

Uwagi – podany w karcie czas pracy odnosi się do temperatury 20°C (68˚F) i wilgotności względnej 50%,

odmienne warunki mogą spowodować zmianę tego czasu. Przed zastosowaniem do niestandardowych

materiałów zaleca się wykonanie próby.

5.MAGAZYNOWANIE

Klej można przechowywać przez 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

w temperaturze od +5°C do +25°C (40 to 80 oF).